آشنايي با پيلونفريت مزمن

هدف آموزشي: آشنايي با پيلونفريت مزمن

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: کليه

نوع رنگ آميزي:H&E

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: فيبروز-ارتشاح انفوسيتي،پالسماسل و ندرتا نوتروفيل-ارتشاح آماسي در اطراف کاليکس ها

شرح ضايعه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *