آشنايي با گلوموس

هدف آموزشي: آشنايي با گلوموس)گلومانژيوم(

نوع نمونه برداري:

نوع رنگ آميزي:E&H

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ضايعه پوستي زخمي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

يك تومور خوش خيم1 كه از مجاري مويرگي منشعب2 تشكيل شده كه در اطراف ان تجمعات از سلولهاي گرد تامكعبي3 و همشكل با هسته هايي با ظاهر خوش خيم بدون آتيپي و ميتوز و سيتوپالسم اندك4 قرار دارند.

شرح ضايعه:

تومور هاي گلوموس)گلومانژيوم( تومورهاي خوش خيم دردناک اند که از سلول هاي عضالت صاف اختصاصي جسم گلوموس،که يک ساختمان سرخرگي-سياهرگي دخيل در تنظيم دماست،منشا مي گيرند.شايع ترين محل اين ضايعه قسمت ديستال انگشتان به ويژه در زير ناخن ها مي باشد که به کمک جراحي عالج بخش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *