آشنايي با گليوبالستوما مولتي فورم

هدف آموزشي: آشنايي با گليوبالستوما مولتي فورم

نوع نمونه برداري:Suction biopsy

محل بيوپسي: نيم کره هاي مغزي

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور در نيم کره مغزي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تومور بافت عصبي متشکل از سلول هاي شبيه به آستروسيت ولي داراي خصوصياتي شامل تراکم سلولي باال،پلئومورفيسم تکثير عروقي و نکروز پاليساد

شرح ضايعه:

تومور از سلول هاي شبيه به سلول هاي آستروسيت تشکيل يافته است اما چند وجه تشخيصي با آن دارد:

1- تراکم سلولي بيشتر است.

2- تنوع در سايز و شکل سلول ها وجود دارد.

3- تکثير غير طبيعي عروق خوني

4- کانون هاي از نکروز ديده مي شودکه فرم خاصي دارد به اين ترتيب که يک نوار صورتي رنگ وجود دارد که مرز آن با منطقه غيز نکروزه به وسيله سلول هاي تومورال متراکم با محور طولي موازي هم که عمود بر محور نوار نکروزه است مشخص و متمايز گرديده است که به آن palisading necrosisگفته مي شود.اين خصوصيات آخر وجه مشخصه اصلي گليوبلستوم مولتي فورم مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *