آشنايي با استئوآرتريت

هدف آموزشي: آشنايي با استئوآرتريت

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: ديسک بين مهره اي

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود درد عمقي و مبهم که با فعاليت بدتر مي شود،خشکي صبحگاهي،کريپتوس و محدوديت حرکات

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تکثير غير يکنواخت کندروسيت ها وفيبريله شدن غضروف

شرح ضايعه:

استئوآرتريت بيماري دژنراتيو مفصل شايع ترين بيماري مفصلي است.که درابتدا بدون عالئم است و در دهه هاي 6و7 به صورت درد عمقي که کريپتوس و خشکي صبگاهي و محدوديت حرکات مشخص مي شود.هدف اصلي تغييرات دژنراتيو در جريان استئوآرتريت غضروف مفصلي است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *