آشنايي با PNED

هدف آموزشي: آشنايي با PNED

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: استخوان و بافت نرم

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده دردناک و درحال بزرگ شدن در ديافيز استخوانهاي توبوالر بلند نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

وجود سلول هاي گرد و کوچک در آشيانه همبندي

شرح ضايعه:

تومور بدخيم از نوع سلولهاي گرد کوچک در استخوان و بافت نرم است.به قشر و پريوست استخوان تهاجم کرده و يک توده نرم ايجاد ميکند.اين تومور از صفحاتي از سلولهاي کوچک و گرد که کمي بزرگتر از لنفوسيت هستند تشکيل مي شود و حاوي ميتوز اندک و استروماي بينابيني مي باشد.سلولها داراي سيتوپالسم مختصر و حضور روزت هاي هومر رايت تمايز عصبي را نشان مي دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *