آشنايي با واسکوليت لکوسيتوکالستيک

هدف آموزشي: آشنايي با واسکوليت لکوسيتوکالستيک نوع نمونه برداري: نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ضايعه پوستي زخمي نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: در ناحيه درم بافت پوست واسكوليت نوتروفيلي)لكوسيتوكالستيك( ديده مي شود Read More …